Geschiedenis B.Bunny's

De club is ontstaan in 1992 toen enkele vrienden geregeld samenkwamen met hun Volkswagen Kever om samen een plezierige dag door te brengen. Van het één kwam het ander en 3 mensen beslisten om een club op te richten voor luchtgekoelde Volkswagen kevers. Na rijp beraad werd beslist om de club B. BUNNY'S te dopen. In de loop der jaren zagen deze 3 mensen een groeiende passie voor Volkswagen Kevers. Ook het ledenaantal ging stilletjes aan de hoogte in.

- In 1993 kwam men op het idee om een Volkswagen Kever Meeting te organiseren. Gedurende een tweetal jaar werd de Volkswagen Meeting steeds georganiseerd in samenwerking met een motorclub. De eerste jaren waren moeilijke tijden maar toch waren er steeds nieuwe mensen bereid om hun passie te delen in clubverband. Sinds 1995 kunnen wij op onze eigen benen staan.

- In de loop der jaren groeide onze Volkswagen Meeting en er werd in 1998 een hoogtepunt bereikt met een totaal van 140 luchtgekoelde Volkswagens. De club is in de huidige tijd geen club die zich louter en alleen bezighoudt met de organisatie van een Volkswagen Meeting maar ook buiten het kever seizoen worden er allerhande aktiviteiten georganiseerd.

Mei 2000, waren we genoodzaakt om ons werkterrein te verplaatsen aangezien ons lokaal zijn deuren sloot. Wij vonde een nieuw lokaal VLEZENBEEK: de cafetaria van het cultureel centrum "merselborre".

-In het jaar 2001 hebben wij tevens onze locatie veranderd voor onze meeting. Onze meeting vond vanaf dan plaats in het cultureel centrum "ZONNIG LEVEN" te Sint-Pieters-Leeuw.

- In 2002 hebben we onze aktiviteiten rond onze VW meeting uitgebreid met op zaterdag een rommelmarkt (SWAP genaamd) te organiseren. Dit is meteen een succes geworden. In februari 2004 organiseren wij reeds voor de zevende maal onze jaarlijkse bakschieting.

- 2009 was het jaar van de grote verhuis:

- 2010 is het jaar waar de B.Bunny's het initiatief genomen hebben om alle clubs te verenigen die een luchtgekoelde meeting organiseren. Doel van deze 1ste vergadering was om de clubs over de taalgrenzen heen met elkaar te laten kennismaken en om de data's van hun meetings op elkaar af te stemmen om elkaar niet onderling te beconcureren.

- In 2011 nemen we met ons luchtgekoeld treffen afscheid van de AG Metals site te Lot en verhuizen naar het historische 'kasteel van Beersel'

Tijdens het keverseizoen gaan we regelmatig in clubverband naar meetings in BELGIE en soms zelfs in het buitenland maar we schrikken er ook niet van terug om ons in te zetten voor goede doelen. Meedere malen hebben we er ons toe verbonden om deel te nemen aan activiteiten voor het goede doel of hebben we van de club uit zelf een initiatief genomen.